Fesztivál

CineFest 2016: Különbözővé válni – Azonosak (Equals)

equals_kristin-stewartA disztópiák egyik kedvenc toposza az ember-gép, avagy a gép-ember. Régóta izgatja ez a probléma az emberiséget. Az Azonosak című film arról a kísérletről szól, lehetséges-e ember-gépből igazi érzelmeket átélő emberré válni. Lehetséges, csak kegyetlen  árat kell érte fizetni.

Julien de la Mettrie francia orvos-filozófus 1748-ban kiadott Embergép (L’ Homme machine) című művében az embert mechanikus részekből összetevődő gépként írja le. A sci-fik jelentős része foglalkozik azzal a problémával, hogy az emberek gépiesítése és a gépek emberiesítése miatt lassan elmosódó határvonal már-már alig kivehetővé válik.

Az Azonosok című film hősei hús-vér emberek ugyan, de valójában érzelmeiktől megfosztott, kiüresített embergépek egy totális kontroll alatt tartott, technicizált világban, ahol fényszórókkal és figyelőkamerákkal gondoskodnak a belső emberi természet teljes felszámolásáról. A film olyan társadalomban játszódik, ahol a munkatevékenység jellege szerint különítik el egymástól az embercsoportokat. A két főhős, Nia (Kristen Stewart) és Silas (Nicholas Hoult) a szellemi munkás kaszt részeseként intellektuális munkát végez high-tech munkahelyen. Makulátlan fehér öltözetük és üvegkalitkához hasonlatos luxus magánlakásuk különíti el őket a tömegtől, akik szürke egyenruhát viselnek és közös szálláson laknak. De bármely kasztba tartozzanak is az itt élők, csupán egy kordában tartott tömeg uniformizált, identitást vesztett csavarjai ők. Ám egy nap a két fiatal egy titokzatos betegség áldozata lesz, érezni kezdenek, s mindent kockára tevő, szenvedélyes szerelem bontakozik ki közöttük.

A totalitárius utópiák elitjében kevés nőt találunk, ők inkább az elnyomottak, a rendszer ellen lázadók között élnek, s az ellenállás nemegyszer belőlük nő ki, komoly érzelmi-szellemi hatást gyakorolva a férfiakra is. Női hatásra válik lázadóvá a 451 Fahrenheit (1966) tűzmestere, a Gattaca (1997) genetikailag „selejt” főhőse, vagy az Equilibrium – Gyilkos nyugalom (2002) rendért felelős Grammaton Papja is. Nia, a film főhősnője is ennek a nőtípusnak az örököse, bár a film elején ezt még nehezen hinnénk el róla. Bár nem lázadó típus, nagyon is visszafogott, mégis ő lesz az, aki mindvégig irányítja az eseményeket és kitörésre veszi rá szerelmét. S talán sikerülne is a tervük, ha nem jön közbe egy malőr.

equals-equals-day17-still-38_rgb-1024x683

Az érzelmek nélküli utópiák kitüntetett toposza a felügyelt emberi test, a technikai módosítás egyik célja a tökéletes emberi lény előállítása, kiszűrve a társadalomból a biológiai selejtet. A Gattacában eugenika által sorolják kasztokba az alattvalókat, míg a Szép új világban (1998) a munka jellegéhez igazítva, már szinte kizárólag mesterséges megtermékenyítés létezik. Az Azonosokban is ez történik: a tökéletesen egészséges nőket időnként „kivonják” a munkából és mesterséges megtermékenyítésre és szülésre rendelik őket. Niát is ilyen megtermékenyítésre rendelik, és ekkor kiderül, hogy terhes. Ha eddig szorult is némi remény a nézőbe a megmenekülésüket illetően, ettől a fordulattól bizonyára elpárolgott. Az Azonosok pesszimista befejezése azokhoz a filmekhez sorolja Drake Doremus filmjét, melyekben a konfliktust a társadalom céljai és az egyén vágyai közötti kibékíthetetlen ellentét okozza, és ebben az egyenlőtlen szembenállásban a hatalom erősebbnek bizonyul, szemben a Gattaca, vagy akár a 451 Fahrenheit optimista befejezésével.

Az Azonosok tartalmilag és vizuálisan sok hasonlóságot mutat George Lucas, a CineFest fesztiválon versenyen kívül bemutatott THX 1138 című filmjével. Lucas egy utópikus világ labirintusából kitörni vágyó férfi szabaduláskísérletét vitte filmre még korai korszakában. Az ő filmje azonban jóval mélyebb gondolatisággal közelít a problémához és bár vizuálisan szintén letisztult, puritán környezettel dolgozott, képileg sokrétűbben és izgalmasabban jelenítette meg a totálisan alávetett egyén kiúttalanságát és vergődését, mint Drake Doremus hosszúra nyúlt története, melynek kétharmadától már semmi újat nem várunk, mint a végzet beteljesülését. Az alapproblémájukat tekintve hasonló  filmek közül George Lucas érdeme a téma eredetibb látásmódú kidolgozása.

Argejó Éva

Argejó Éva

Argejó Éva szociológiát és filozófiát tanult az ELTE-n, a Magyar Televízió kulturális műsorának (Múzsa) szerkesztője volt, jelenleg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának munkatársa. Specializációja a társadalmi dráma, a sci-fi, a fantasy és a thriller.

Hirdetés

Hirdetés