Hírek

Az idegen – filmes megközelítésben

imagoPécsen, az Apolló Moziban Az idegen szabad asszociációk a filmművészet, a társadalomtudományok és a pszichoanalízis határvidékén címmel hatodik alkalommal rendezik meg a Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferenciát. Az Imagó Egyesület november 25-26-án megrendezésre kerülő nemzetközi eseményének szervezői július 3-ig várják előadók jelentkezését.

A VI. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia – a PTE BTK Pszichológiai Doktori Iskolája, az Imágó Egyesület (Budapest), az Imago International (London), a Pannónia Pszichiátriai Egyesület és a Dinamikus Rövidterápiás Egyesület és Alkotó Műhely szervezésében – 2016. november 25-26. között Pécsett, az Apolló Moziban kerül megrendezésre. Az eddigi, nagy érdeklődést és komoly visszhangot kiváltott konferenciáink (2006, 2008, 2010, 2012, 2014) hagyományait folytatva célunk ezúttal is az, hogy a pszichoanalízis és a filmművészet iránt érdeklődő elméleti és gyakorlati szakemberek, az érintett társadalomtudományok képviselői, filmalkotók, terapeuták, kutatók, diákok számára olyan kreatív teret hozzunk létre „vászon és dívány találkozásához“, amelyben a filmalkotás és -befogadás folyamatai több irányból, egymást interdiszciplináris szempontból kiegészítve vizsgálhatók.

Az idegen sokjelentésű szó, gazdag asszociációs mezeje van. Gyakran pejoratív jelentést tulajdonítunk neki, megborzongunk az „idegenrendészet” vagy az „idegenszívűség” szó hallatán, megdöbbenünk az idegengyűlölet (xenofóbia) elterjedtségén, de szívesen utazgatunk idegen országokban, tanulunk idegen nyelveket, örömmel barátkozunk idegen emberekkel, néha pedig idegen tollakkal ékeskedünk. Nemcsak emberek, hanem tárgyak is idegenek lehetnek, a fogainkban felszaporodó idegen anyagtól, vagy a testünkből eltávozott és már többnyire undort keltő idegen anyagoktól, az abjektumoktól az idegen égitestekig. A magyar „idegen” szó egyszerre jelölheti azt, ami különös, furcsa, szokatlan, kísérteties (strange), külhoni (foreign) és teljességgel idegen mint egy civilizáció a másik bolygón (alien). Sigmund Freud a „hátborzongtató idegen-ségről”, a „kísértetiesről” szóló tanulmányában azt írja, hogy az egyik legkísértetiesebb élmény az önmagunkkal vagy hasonmásunkkal, alteregónkkal való találkozás. A hasonmások, árnyékok nem mások mint – Heine szavaival – száműzetésbe került őrangyalok, akikből démonok, kísértetek, félelmetes szörnyek, a továbbélés bizonyosságából a halál kísérteties, élő hírnökei lesznek. Melanie Klein a „projektív identifikáció” fogalmával világítja meg, hogy az énről lehasított “rossz”, a másokba vetített részek miként térhetnek vissza, „belső démonokká” válva, vagy teszik a „másikat” önmagától elidegenedetté. Lacan szerint a szubjektum eleve elidegenedett, félreismeri önmagát, alávetve a nyelv törvényeinek, a szimbolikus rendnek, a Másik diskurzusának. A kortárs fejlődéselméletek, trauma-elméletek korai kapcsolati szerveződésen alapuló „idegen/hamis/meglopott” selfről, identitás-szerveződésről beszélnek. Az idegenség szociokulturális tapasztalata fontos kiindulópontja az etnográfiai, kulturális antropológiai és kultúratudományi reflexióknak is. E külső és belső tapasztalások összevetése, a különféle diszciplínák és nézőpontok dialógusba bocsátása új belátásokat és értelmezéseket ígér. Mindannyian „ontológiai menekültek” vagyunk, már csak ezért is szolidárisnak kell lennünk mindazokkal, akiket a társadalom „idegeneknek” bélyegez.

et

Konferenciánkon szívesen látunk minden olyan előadást, amely AZ IDEGEN tágan értelmezett témájához, ennek filmbeli (dokumentarista vagy fikciós) megjelenítéséhez, médiabeli reprezentációihoz és az idegenség ábrázolásának, megélésének pszichoanalitikus vonatkozásaihoz kapcsolódik.

Jelentkezéseket várunk:

  • Szekció előadásra: a filmpszichológia, pszichoanalitikus filmelmélet, filmkritika és filmértelmezés területeihez kapcsolódó vagy a téma társadalomtudományi (kulturális antropológiai, kultúra- és médiatudományi, politikatudományi) vonatkozásait bemutató előadás. Időkeret: 20 perc előadás, amit 10 perc diszkusszió követ.

  • Műhelyre: filmélmények csoportos, pszichoanalitikus szempontú feldolgozása, illetve a pszichoanalitikus filmtudományhoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati problémák interaktív megvitatása. Időkeret: 2 óra.

Kérjük, hogy az érdeklődők a honlapon (www.imagoegyesulet.hu) található regisztrációs lap kitöltésével jelezzék előadói szándékukat a [email protected] e-mail címen.

A jelentkezés határideje: 2016. július 3.

A konferencia időpontja: 2016. november 25-26.

Helyszín: Pécs, Apolló mozi

A jelentkezés elfogadásáról a szakmai bizottság döntése alapján a jelentkezők 2016. július 31-ig kapnak értesítést. Az absztraktok elfogadását követően az előadói jelentkezés a regisztrációs díj átutalásával válik érvényessé. A konferencia további információit az Imágó Egyesület honlapján a “FILMKONFERENCIA, 2016” menü-ponton tesszük közzé.

http://www.imagoegyesulet.hu/tartalom.php?kategoria=4&azonosito=172

Argejó Éva

Argejó Éva

Argejó Éva szociológiát és filozófiát tanult az ELTE-n, a Magyar Televízió kulturális műsorának (Múzsa) szerkesztője volt, jelenleg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának munkatársa. Specializációja a társadalmi dráma, a sci-fi, a fantasy és a thriller.

Hirdetés

FM ‘tekercs Podcast

Hirdetés