Hírek

Tiltakozás a képzéseink megszüntetése ellen

szte_btk_vizualis_kultura_es_irodalomelmelet_tanszekA szegedi Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék az alábbi petícióval tiltakozik a felsőoktatás tervezett átalakítása ellen, mely a filmes képzéseket is érintené. A petíciót a cikk végén található linken lehet aláírni. 

Címzettek:

Dr. Palkovics László

felsőoktatásért felelős államtitkár

Dr. Maruzsa Zoltán

felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár

EMMI

Magyar Rektori Konferencia

Tiltakozás a magyar filmes képzések és a szegedi vizuális kultúratudomány mesterszak megszüntetése ellen!

Tiltakozunk a filmes képzések és a szegedi vizuális kultúratudomány mesterképzés tervezett megszüntetése ellen.
A filmes szakirányok és az országban egyedülálló vizuális kultúratudomány mesterszak olyan szakemberek kinevelésére specializálódott oktatási terület, akik elméletileg, esztétikailag és filozófiailag megalapozott tudással rendelkeznek napjaink legnépszerűbb és legelterjedtebb médiumainak működését illetően.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy a következő nemzedékeknek legyen rálátása a vizuális kultúra hatásmechanizmusaira, a korunkban leginkább domináns médiumok értő olvasására, hogy ne csak nézni, de látni is tudjanak, hogy képesek legyenek autonóm gondolkodásra és a kreatív önkifejezésre.
Tiltakozunk az ellen, hogy az EMMI a szakmai fórumokat megkerülve hoz önkényes döntéseket, kérjük a konkrét döntés mögött álló szakmai megfontolások nyilvánosságra hozatalát, valamint a döntés felülvizsgálatát.
Ahogy ebben a konkrét esetben és a többi megszüntetésre szánt szak és szakirány esetében is, a tét az egyetemi autonómia és az oktatás szabadságának a megőrzése és a következő generációk színvonalas oktatása.
A leghatározottabban kiállunk a filmes képzések és a vizuális kultúratudomány mesterszak megszüntetésére irányuló törekvés ellen
Kérjük, aláírásával támogassa tiltakozásunkat!

Dr. Füzi Izabella tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Török Ervin tanszékvezető-helyettes egyetemi adjunktus
Dr. Hódosy Annamária egyetemi adjunktus
Dr. Milián Orsolya egyetemi adjunktus
Dr. Odorics Ferenc egyetemi tanár
Dr. Sághy Miklós egyetemi adjunktus
Dr. Tóth Zoltán János egyetemi tanársegéd

Hirdetés

FM ‘tekercs Podcast

Hirdetés