Kritika

A tárgyak nélküli világ bűvöletében – A művészet templomai: Új művészet egy új világért

„A szépség talán csak egy haszontalan érzés lesz majd az emberiség számára, a művészet pedig olyan valami, ami félúton van az algebra és a zene között” – jövendölte meg Gustav Flaubert, akit Cézanne és Seurat mellett az absztrakt irányzat előfutárának tekintenek. „A művészet templomai” ismeretterjesztő sorozat „Új művészet egy új világért” (New Art for a New World) című filmjében bemutatott orosz avantgárde mozgalom néhány irányzata némiképp talán ezt a jövendölést teljesítette be.

A Moszkvában, Szentpéterváron és Londonban forgatott dokumentumfilmben Oroszország történelmének és művészettörténetének egy jelentős szegmense, az 1917-es orosz forradalom és az orosz avantgárd korszak tárul fel, ritkán látható korabeli archív filmfelvételek, fotók, szakértők műelemzései és olyan leszármazottak segítségével, akik nemegyszer maguk is művészek.

A film készítői a korszak társadalmi és kulturális hátterének komplex bemutatására törekedtek, így nem csupán egy térből-időből kiragadott művészeti irányzat térnyerésével ismerkedhetünk meg. Archív felvételek idézik elénk II. Miklós cár szétkorhadt világának végnapjait és a forradalom képeivel egy új társadalmi formáció születését, mely teret nyit az orosz avantgárde kibontakozásának. A bolsevikok a világot megváltoztatni akarták, s ez a program a fiatal művészek számára is vonzó volt – így az orosz forradalom a művészet kreatív dinamikájával párosult. A „ha nincs Isten, bármit meg lehet tenni” gondolata járta át az akkorra már áporodott dohszagot árasztó Művészeti Akadémiától elforduló festőművészeket.

Ám le kell szögezni: az orosz avantgárdot nem az 1917-es forradalom teremtette. Az absztrakt, ez az impresszionizmus elleni reakcióként született új művészeti irányzat Párizsban és Berlinben született, és több orosz művész már a forradalom előtti időkben jelentkezett ebben a szellemben fogant művével. Közülük is kiemelendő a programindító Mihail Larionov és felesége, Natalja Goncsarova, akik már 1911-től ismertté váltak rayonista stílusú alkotásaikkal. Az 1917 után létrejött új társadalom csak katalizátor szerepet játszott az orosz avantgárde mozgalom kibontakozásában.

Bár a robogó vonatra akkortájt sokan akartak felugrani,

néhány kiugróan tehetséges művésznek adatott csak meg a kiemelkedő teljesítmény.

A film ezen művészek életét és munkásságát mutatja be. Az addig uralkodó természetelvű irányzatokkal szembehelyezkedő nem-tárgyi, absztrakt stílus mindkét irányzatának, a geometrikus és a lírai absztraktnak egyaránt voltak kiemelkedő orosz képviselői. A geometrikus absztrakthoz sorolandó Malevics eleinte még valós alakokat festett, onnan fordult át szuprematizmusba, hogy megszabaduljon a tárgyak uralmától. A dokumentumfilm jól érzékelteti azt a váltást, mikor a forradalmároknak már túl elvontnak bizonyult Malevics szuprematizmusa, így teret nyerhetett a gyakorlatiasságot értéknek tekintő konstruktivizmus, amely az alkalmazott művészet olyan ismert formáiban bontakozott ki, mint a plakát, könyvborító, színházművészet vagy az ipari tervezés.

A konstruktivizmus egyik legismertebb alakja Tatlin, aki 1918-ban a Kommunista Párt hivatalos támogatását is elnyerve megtervezte a III. Internacionálé emlékművét, ami hatalmas költségvonzata miatt azonban sosem valósult meg. Malevics ekkorra már kollázs-technikát alkalmazó fotómontázsaival tett jó szolgálatot a pártpropagandának. Ez időtájt bontakozott ki Rodcsenkó művészete is, aki a fényképezés alapjainak megteremtőjeként még a korabeli grafikai eljárásokat is megújította. Rodcsenko meglátása szerint az új kompozíciós megoldásokból fakadó látásmód segítségével rá lehet mutatni arra, milyen is a világ valójában.

Velük szemben a lírai absztraktot Kandinszkij képviselte, aki az elvontat a figuratívval ötvözve alkotott csodálatos színvilágú képeket. Míg sok honfitársának időközben már Sztálinnal kellett megküzdenie, addig az önkéntes emigrációban Kandinszkij „küzdelmeit önmagával folytatta” – miként Paszternák jellemezte őt.

Meyerhold színháza

A lírai absztrakt másik jeles képviselője volt Chagall, aki zsidó tematikájú életképeivel vált világhírűvé. Talán nem véletlen, hogy a lírai absztrakt irányzat képviselőiként mindketten emigrációba kényszerültek. A festőművészeken kívül a sztálini időkben kivégzett színházművész, Meyerhold különleges biomechanika-technikáját bemutató mozgásművészek pózai és mozdulatai különösen izgalmasak még – mely technikát évtizedekkel később Marlon Brando is alkalmazta mozdulatsorok betanulásához.

Bár az orosz avantgárdot a Lenin nevével fémjelzett forradalom és az új kommunista állam eleinte a saját céljai érdekében pártolta és kellőképpen használta is, 15 év elteltével a sztálini diktatúra betiltotta. 1932 táján már a szocialista realizmus térhódításának lehetünk tanúi, mikor is bátor asszonyok, hős katonák, szorgos munkások alakjai lepik el a festményeket. Az avantgárde alkotások jelentős részét elégetik ekkor, de

bátor muzeológusok sok műalkotást el is rejtenek,

hogy aztán évtizedek elteltével, a nyugati érdeklődés hatására fokozatosan előkerüljenek.
A vizuális gazdagságon és megkomponáltságon túl a dokumentumfilm erőssége még, hogy tárgyilagosságra törekedvén, kritikusan viszonyul a forradalom korabeli ábrázolásához. Leleplezi Szergej Eisenstein híres Október című filmjének hamis történelem ábrázolását, azt ahogyan a rendező heroikusnak mutatja be a Téli Palota ostromát (holott a valóságban az nem úgy történt).

Eisenstein: Október

Az Állami Tretyjakov Galéria, az Orosz Állami Múzeum, az Ermitázs és londoni Királyi Művészeti Akadémia közreműködésével készült film az orosz avantgárde kialakulásáról, fordulópontjairól és kiemelkedő alakjairól élvezetes stílusban előadott narrációjával olyan remekműveket mutat be, amelyek ezidáig csak ritkán léphették át Oroszország határait.

Argejó Éva

Argejó Éva szociológiát és filozófiát tanult az ELTE-n, a Magyar Televízió kulturális műsorának (Múzsa) szerkesztője volt, jelenleg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának munkatársa. Specializációja a társadalmi dráma, a sci-fi, a fantasy és a thriller.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com