Magazin

BIDF 2014: Rettenetes gyerekek – rettenetes szülők

budapesti nemzetkozi dokumentumfilm fesztivalA mai gyerekek rettenetesek. Nem figyelnek az iskolában vagy el is lógnak onnan, kezelhetetlenül hiperaktívak, egész nap a számítógépet nyomkodják, szembeszegülnek a szülői akarattal, rossz társaságba keverednek és kipróbálják a drogokat, ráadásul a saját nemükkel kezdenek szerelmi viszonyba. Meg egyébként is, különleges nevelést igényelnek! Hát hogy fordulhatott elő ilyesmi régen? Na, de ha ilyenek a gyerekek, milyenek a szülők? Ők még rettenetesebbek.

A gyerekek persze ugyanolyanok, mint régen. Ugyanazokkal a nehézségekkel küzdenek meg, mint az előző korok gyermekei, legfeljebb csak a kontextus változott. Ugyanúgy szeretetre és elfogadásra vágynak, mint ötven vagy száz éve minden fiatal. „Szülőnek” azonban nemcsak az ő édesanyjuk és édesapjuk számít, hanem mi közösen, a társadalom egésze is. Bár igaz, hogy amit a gyerekeknél problémaként próbálunk kezelni, az a társadalom tünete, az is valóság, hogy az élet olyan arcát mutatja felénk, amilyennel mi fordulunk hozzá, vagyis abból lesz probléma, amit akként kezelünk.

Persze a szülő sem hibás, csak segíteni akar gyermekének. De ahol probléma van, ott általában a gyors megoldás és a „kijavítás” eszményi álomképe iránti vágy is megjelenik, ennek kiszolgálására pedig sokszor egész – igen jövedelmező – iparágak létesülnek. Csak beadom ebbe az intézménybe a gyerekem, és néhány hónap múlva problémák nélkül kapom vissza. Vagy beadom neki ezt a gyógyszert, és minden megoldódik. Semmi egyebet nem kell tennem, csak átutalni a fizetésem nagy részét a kórháznak és minden hónapban gondosan kiváltani a receptet.

Netfüggők (Web Junkie)
Netfüggők (Web Junkie)

Az idei BIDF-en külön szekció foglalkozott hányattatott sorsú gyerekekkel, a válogatásból pedig azokat a filmeket emeljük ki, amelyekben a társadalmi közeg a fiatalok nehézségeit helyrehozandó és korrigálandó problémáknak tekinti, e cél eléréséhez pedig a legdrasztikusabb módszerektől sem riad vissza. A legtöbb esetben azonban a puszta jóhiszemű segíteni akarás látszatrétege mögött szadisztikus módszerek és önös anyagi érdekek húzódnak.

A Netfüggők és a Megzavart figyelem valós problémákat, előbbi a játékfüggőséget, utóbbi a figyelemhiányos-hiperaktivitás zavarral (ADHD) diagnosztizált gyerekeket mutatja be, a filmekben megjelenő kezelések azonban sokszor hiányosak, bizonytalanok vagy egyenesen károsak. A Netfüggők az egész probléma társadalmi beágyazottsága, valamint a technikai eszközök fejlődésének és életet átformáló jellegének beláthatatlansága miatt inkább csak bemutat, de nem tesz lépéseket a megoldás felé, a Megzavart figyelem azonban konstruktívabb, hiszen egy ideális kezelési tervet is dokumentál a sajátos nevelési igényű gyerekek számára. Bár mindez idő-, hely- és pénzigényes, bemutatja, lehet másképp is csinálni.

Megzavart figyelem (Four Letters Apart)
Megzavart figyelem (Four Letters Apart)

A 4. majom és a Fogságban Krisztusért sokkal politikusabbak, utóbbi már egészen aktivista jellegű alkotás. Ezek a társadalmi figyelemfelkeltést és a visszaélések feltárását célzó filmek eleve már a problémák problémajellegét is megkérdőjelezik, mivel egyrészt olyan fiatalokat mutatnak be, akiket a társadalmi elfogadás hiányában szoktak „másoknak,” „betegeknek,” „aberráltaknak” nevezni, másrészt olyanokat, akik viselkedése életszakaszukhoz vagy tragikus körülményeikhez mérten teljesen adekvátak. Ehhez viszonyítva a rajtuk alkalmazott „gyógymódok” is csak szadista kínzóeszközök, a teljes személyiséget radikálisan megváltoztatni akaró, a lelket megnyomorító kezelési módok lehetnek.

A Netfüggők talán az egyetlen, ahol a felpörgetett egészségbiznisz nem jelenik meg. Ennek egyrészt az az oka, hogy a film kínai játékfüggő gyerekei zárt, államilag irányított katonai javítótáborokban élnek, ahol kevésbé a pénzszerzési lehetőség domborodik ki, mint inkább az ideológiai nevelés, másrészt (és talán az előbbi tényből következően) az alkotók sem próbálják ebbe az irányba elvinni a filmet. A Netfüggők ugyan mindenképp elismeri a jelenséget problémának, hiszen a gyerekek valóban végkimerülésig játszanak, miközben minden mást elhanyagolnak, az alkotói állásfoglalás azonban a kezelés emberségességén és legfőképp hatékonyságán végig lebegtetve marad. Bár a drogfüggőket szigorú keretek között kezelik, legalább is kérdéses, hogy a katonai fegyelem és az elzárások megvédik-e az intézetből kikerült fiatalokat a visszaeséstől, amikor újra azok közé a viszonyok közé kerülnek, ahonnan jöttek.

A Megzavart figyelem is létező problémával foglalkozik, de mindenképpen a legpozitívabb a sorban, itt ugyanis a problémafelvetés, nevezetesen a túlzott gyógyszerezés rövid nyitánya után inkább az alternatív megoldások felé haladunk. Az ADHD-val diagnosztizált (és gyakran félrediagnosztizált) gyerekek nagy része kezelhető lenne nagyobb pszichológiai ismerettel, gondos odafigyeléssel, kíváncsisággal és elfogadással. A képet azonban némileg árnyalja, hogy a bemutatott módszer csak megfelelő (pénzügyi) körülmények mellett megvalósítható, és a mintaintézményen kívül még sehol sem vezették be.

4. majom (4th Monkey)
4. majom (4th Monkey)

Nehézségekkel küzdenek, de nem börtönszerű elzárásra, testi-lelki megalázásokra, súlyos pszichiátriai betegeket megillető kezelésre van szükségük a 4. majom és a Fogságban Krisztusért fiataljainak. Még ma is megtalálhatjuk itt a pszichiátriák és keresztény átnevelő táborok kötelező karakterét, a meleg srácot vagy lányt (persze, már szigorúan nem azért, mert meleg), a lázadó tinit, aki a szülőkkel való konfrontációban odáig jut, hogy drogra költse a pénzét, de meglepő módon olyat is, akit valamilyen gyerekkori trauma ért vagy pániktünetei vannak. A 4. majom pszichiátriája és a Fogságban Krisztusért keresztény tábora ezért is félelmetes helyek, mert összemossák az egészséges, csak máshogyan élő, és a valamilyen segítségre igényt tartó fiatalokat. Az itt kapott drasztikus kezelések azonban senkinek nem használnak, sőt rontanak a helyzeten, mert vagy betegségként állítják be azt, ami normális, vagy nem megfelelő segítséget nyújtanak. A háttérben pedig mindkét esetben felrémlik az anyagi szempont, az ellátás ugyanis rengeteg pénzbe kerül, amiből jól meg is szedhetik magukat az intézmények. Ilyen körülmények között pedig az ideológiai meggyőződés és a segíteni akarás hangoztatása mérhetetlen szintre emeli a cinizmust.

A fenti filmek közös jellemzője, hogy teljesen hagyományos módon, szinte klasszikusan csak a beszélő fejekkel és néhány karakter központba állításával dolgozik, kerülve minden hivalkodó, hatásvadász eszközt. Az egyszerűség, a bemutatás, a művészi semlegesség az elrettentő esetek velejárója, szinte minden filmnél érezzük a készítők döbbenetét. A fókusz így minden esetben a gyerekeken, a fiatalokon van, akik iránt érezhetően megnyilvánul az alkotók empátiája és az elhivatott tenni akarás.

Fogságban Krisztusért (Kidnapped for Christ)
Fogságban Krisztusért (Kidnapped for Christ)

A Netfüggők nem kezd szélmalomharcba és kérdőjelezi meg a társadalmi berendezkedést vagy ront neki a technikának, csak a valóságban többszörösen csalódott, magányos és félénk gyerekeket hagyja beszélni, akik nem önmaguktól ilyenek, hanem egy rendszer részei. A 4. majomban nem a korrupt politikusok és pszichiátriai szakemberek számonkérése jelenik meg, akik képesek a profitért vagy a pozícióért hallgatni, csak a közönyösség és a felelősség hárításának nyomasztó szellemképe látszik. És mellettük a tönkrement fiatal életek. A Megzavart figyelem nem megy utána a gyógyszeriparnak, és annak hogy minden ismeretlen helyzetet pirulákkal próbálunk kezelni, inkább a vad, de szerethető gyerekeket és a velük való figyelmes bánásmód hatásait tárja fel. A Fogságban Krisztusért rendezőnője pedig maga is részese lesz a történetnek, és korábbi vallási meggyőződését feladva próbál aktívan harcolni a fiatalok kiszabadításáért és az átnevelő táborok bezárásáért.

Nem az oknyomozás, a szembesítés a fontos ezekben a filmekben, csak a szenvedő alanyok bemutatása, és ezáltal valamiképpen az ő rehabilitációjuk is.

Fazekas Balázs

Fazekas Balázs

Fazekas Balázs pszichológus, újságíróként specializációja a filmek és a lélektan kapcsolódási pontjai, a pszichológiai jelenségek, elméletek filmes megjelenése, a művek mélylélektani-szimbolikus értelmezései.

Add Comment

Click here to post a comment

Podcast

Hirdetés

Hirdetés

VlogTekercs

Kilépve a karanténból, de még annak hatása alatt elkészítettük a VLOGtekercs Romantika és nevetés listáját! 12 olyan vígjátékot és-vagy romantikus filmet listáztunk nektek, amit azoknak is látniuk kell, akiket egyébként hidegen hagy valamelyik műfaj. Az egy tucat film között van tinikomédia, animációs film, kicsit alpári, vagy éppen visszafogottabb, de egészen abszurd mozi is, hogy az egész család kedvére válogathasson. Igyekeztünk az elmúlt húsz év filmterméséből válogatni, de volt néhány klasszikus darab, amit annyira a szeretünk, hogy muszáj volt feltennünk a listára. Ráadásul arra is figyeltünk, hogy mindegyik filmet megtaláljátok valamelyik hazai streaming-szolgáltatón!

Inkább elolvasnád?

 

  • Műsorvezetők: Németh Míra, Énekes Gábor
  • Vágó: Nagy Tibor
  • Főcím: Gyenes Dániel
  • Projektvezető: Nagy Tibor
  • Producer: Molnár Kata Orsolya