Magazin

Alternatív adaptációelméletek – Könyv és film között

Király Hajnal Könyv és film között – A hűségelven innen és túl című könyve kiválóan illeszkedik a Filmtekercs Fényportál Papírfény rovatába, hiszen nem másról, mint a filmes adaptáció témájának magas szintű, elméleti törekvésű tárgyalásáról van szó. Az írás Kolozsvárott, a Koinónia Kiadó gondozásában jelent meg.

Király Hajnal felveti a Könyv és film között – A hűségelven innen és túl című írásában, melynek célja az adaptációértelmezés „rugalmasabb” alternatíváinak felsorakoztatása, hogy az adaptáció esetén „lényegében nem is beszélhetünk a szó szoros értelmében vett elméletről, csupán lazán kapcsolódó, még gyakrabban egymásnak ellentmondó diszkurzusokról”. Ezzel jelezve, hogy az adaptáció – elméleti értelemben vett – nagykorúságára éppúgy várni kellett, mint a film művészetté avanzsálódására. S ennek kulcstényezője a hűségelv újragondolása, illetve a filmes adaptációk alternatív szempontú értelmezése.

Az adaptációról szóló diszkurzus csakis történeti alakulások megfigyelése és elemzése mentén, illetve konkrét példák vizsgálatának beiktatásával lehetséges. Ezt vallja Király Hajnal, és ennek megfelelően építi fel közel 150 oldalas elméleti írását. Sem menetközben, sem a végén nem lyukad ki paradigmaváltásra, inkább nyugodt következetességgel konstatálja az elmúló korok adaptációhoz kapcsolódó nagyívű gondolatait, hogy kiemelkedő szakmai rálátásról tanúbizonyságot téve megfogalmazza az alternatív igényű adaptációelemzés szempontjait, vagyis a hűségelvhez való újfajta viszonyulást.

Király Hajnal, írásában, a következő fogalmakat veszi sorra és tisztázza, vagyis rendezi el jelentéstartományuk szerint: ekphraszisz, hűségelv, szerzőiség, interpretáció, adaptáció mint külön műfaj, diegézis és médiagenézis, intertextualitás és intermedialitás, adaptáció-palimpszesztek, és még sorolhatnám. Megjegyzéseit minden esetben idézetekkel, magyarázatokkal alátámasztott lábjegyzetek kísérik. Összegzésül elmondható, hogy Király Hajnal műve a szakma számára kiemelkedő fontossággal bír.

S hogy az írás nem tekeredik bele teljes mértékben a teóriákba, azt a kellő mértékben beágyazott konkrét filmes elemzések biztosítják, mint a Sátántangó kronotoposzainak és képi sémáinak tárgyalása, a Ran ikonicitásának kifejtése, a önreflexív-adaptáció elemzés a Szerelmes Shakespeare és az Adaptáció kapcsán, vagy a Szellemkutya és az Egy falusi plébános naplója szövegiségének felfejtése.

Király Hajnal: Könyv és film között – A hűségelven innen és túl
Koinónia Kiadó, 2010

A szerző egy korábbi, ám szintén ehhez a témához kapcsolódó írása itt olvasható.

Keller Mirella

Keller Mirella az ELTE Filmelmélet és filmtörténet, illetve Magyar nyelv és irodalom szakán végzett. Jelenleg a Nyelvtudományi Doktori Iskola PhD-hallgatója. 2008 óta publikál filmes cikkeket, 2010 óta a Filmtekercs.hu szerzője. kellermirella@filmtekercs.hu

Feliratkozás
Visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
Mutasd az összes megjegyzést!