Magazin Papírfény

Helyi feltárások – Szántó T. Gábor: 1945 és más történetek

Szántó T. Gábor műveit nagyban meghatározza a zsidó identitás még akkor is, ha az író konkrétan nem is érinti a témát. 1945 és más történetek címen megjelent új kötetében nyolc történetet olvashatunk, és bár nagyon különböző szereplők bukkannak fel, egytől-egyig súlyos traumákkal kell megbirkózniuk. Az emberen átgázoló történelem, a velünk élő múlt, a vallási hagyományok kínzó ellentmondásai egy dologban nagyon hasonlítanak: törvényszerűen rombolják és alapjaiban formálják át a személyiséget. A könyvben olvasható hosszabb-rövidebb elbeszélések ezt a változást ragadják meg és ezen keresztül arra kérdeznek rá, összeegyeztethető-e az egyén és társadalom igazsága, feldolgozható-e a feldolgozhatatlan.

A legnagyobb olvasói érdeklődés vélhetően a címadó novellát kíséri, hisz ebből rendezett filmet nemrég Török Ferenc. A két rejtélyes zsidó férfi látogatása és a falusiak pánikja önmagában is erős írás, a legizgalmasabb mégis a vászonra került végeredménnyel összehasonlítani. Az író és a rendező együtt dolgoztak a forgatókönyvön és a forrásmű ismeretében jól látható, milyen remek munkát végeztek. Az 1945 mozgóképként tökéletesen bontja ki a sztoriba kódolt feszültséget, a falu zárt világát, a forró nyári nap tikkasztó fülledtségét, szó szerint életre keltve a betűket. Úgy sikerült újabb figurákat és történetszálakat építeniük, hogy az eredeti hangsúlyok nem sérültek, csak még erőteljesebbé váltak.

A szöveg és a belőle készült mozgókép igazi erejét épp az adja, hogy már-már hiánypótló módon egy eddig kevéssé tárgyalt korszakot mutat be.

A háborúk és forradalmak fontos pontjai a történelmi emlékezetnek, ám a közvetlenül utána következő időszakokra hajlamosak vagyunk egyszerű sablonok mentén gondolni. A beköszöntő béke, a remény és újjáépítés képei elfedik a korábbi tragédiák utóhatásait, holott ezek megismerési nélkül soha nem fogjuk megérteni az borzalmas eseményeket. Az 1945 mindenképp iránymutató vállalás, filmként és írásműként is.

A második világháború utáni időszak különös feszültsége a könyv másik két elbeszélésében is felbukkan. A leghosszabb éjszaka a nemzetiségi alapú, erőszakos lakosságcsere szörnyűségét egyetlen drámai pillanatba sűríti, hatásosan villantva fel a kitelepítések őrületét. Az élet, nyugalomban ennél is kiábrándultabb, a nácik rémtetteit túlélő két férfi próbál valami elégtételt szerezni, sikertelenül. A történelem közönyösen megy tovább, a kötetben felbukkanó figurák pedig hol belerokkannak mindebbe, hol találnak valamiféle kiutat maguknak.

Az eltitkolt, elhallgatott múlt mindig ott lappang a felszín alatt, akár metaforikusan, akár a szó konkrét értelmében.

A teherbe esett fiatal parasztasszony süketnéma fia a nő egykori bűnének élő, lélegző bizonyítéka (Szeretet), a pincébe zárt egykori náci a két testvér vívódásának testet öltött szimbóluma (Az igazság kedvéért), egy feldíszített fenyő a láger elnyomni próbált emlékét idézi (Az első igazi karácsony). A helyszín, az időpont, az élethelyzet más, a szembenézés stratégiái és eredményei eltérnek, a tragédia közös.

Szántó T. Gábor különös érzékenységgel közelít a hőseihez, nagyfokú empátiával és megértéssel közvetíti a dilemmáikat és küzdelmeiket. A saját nemi identitására rádöbbenő rabbi-növendék (Transz) vagy a mexikói Anyádat is fojtott kamasz-szexualitását megidéző, a fiatal tanárnő kegyetlen játékait elszenvedő fiú szenvedéseit (Mirko és Marion) képes ugyanolyan mélységben ábrázolni, mint a jóval nehezebb sorsokat felvonultató elbeszéléseiben. A kötet legnagyobb erénye, hogy hitelesen mutatja be, mennyire hatástalan és problematikus az a fajta helyi érzéstelenítés, amivel a szereplői próbálkoznak. A feltárások és szembenézések fájdalmasak, de nélkülük a gyógyulás sem lehetséges.

Noran Libro Kiadó, 2017

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com