Fókuszban Papírfény

Fellini kalapjától az erotikáig – Bokor Pál: A film mint mozgás

afilmmintmozgas„A filmet arra a célra találták ki, hogy a mozgást rögzítse. E kétségbevonhatatlan tényt mégis sokan és sokszor elfeledik” – idézi könyvében Bokor Pál André Bazint, a francia újhullám fő ideológusát, és mindezt hosszan és részletesen alá is támasztja. Hiánypótló mű készült a hazai könyvpiacon, amely egyben összefoglaló is a témában. Az idei könyvhét újdonsága A film mint mozgás.

A vonat érkezése óta tudhatnánk, hogy a film lényegi alkotóeleme a mozgás, hogy ne mondjam másképp, arra a célra találták ki. Az ezt követő évtizedekben azonban számos értelmezési módja keletkezett annak, valójában mitől is film a film. Egyesek szerint a beállítás vagy a plán az, ami leginkább meghatározó, de széles körben ismert az orosz felfogás, amely szerint egy filmben mindenható a montázs, ami nemcsak a dramaturgiát, hanem az azt működtető képi megjelenést is befolyásolja. Azonban egyik sem olyan esszenciális tulajdonság, mint a mozgás. Úgy is fogalmaz Bokor, a film kinetovizuális műfaj, ellentétben a festészettel vagy a fotográfiával.

Mindezen fenti tulajdonságok azonban ugyanúgy részei a filmes mozgásoknak, amelyeket így két csoportra, az elsődleges vagy direkt, illetve a másodlagos vagy kinematikus mozgás kategóriájára bont. Az elsődleges mozgások közé sorolja a képen belüli mozgást (tehát egy adott beállítás részét), a kameramozgást, a montázst, a színészi játékot, a dialógust, a sztorit vagy történetmesélést, a hangot és a fényt. Ezen tradicionális filmnyelvi elemekről már sokszor sok tanulmány és monográfia beszámolók, A film mint mozgás novuma azonban a másodlagos mozgások feltárása, művészi értékének megmutatása. Ez pedig alapvetően adhat más szempontokat a filmelemzéshez. Ezek ugyan megtalálhatóak különböző korábbi munkákban, de ilyen összefoglaló mértékű magyar nyelvű irodalom talán még nem készült.

A hét másodlagos mozgás pedig az üldözés, a tánc (amely már elég korán foglalkoztatta a filmeseket), a születőben lévő mozgás, a harc, a sport, az erotika és egyéb filmszerű mozgások. Ezeket a másodlagos mozgási formákat bontja ki művének legnagyobb részében az alkotó, bőségesen alátámasztva különböző filmes példákkal, megmutatva az adott mozgásban lévő, vászonra termett esztétikumot. Hiszen ki tagadná pl. a Michael Bay Pearl Harborának csatajeleneteiben megjelenő energiát, ami folyton mozgatja a filmet: hiszen ez a mozi legalább annyira a hazaszeretet filmje, mint a szerelemé. Ugyanígy veséz ki a mű más mozgási formát is: az erotikánál például a két szép test találkozásából keletkező harmónia adja az esztétikumot, vagy éppen vehet el a filmből az ilyen irányú mozgások suta rögzítése (elrettentő példa pl. Woody Allen Match Pointja), de a hozzá nagyon is hasonló táncban is rokon megjegyzéseket tesz.

ryan kozlegeny

A másodlagos mozgási formákon túl fejezeteket szán az alkotó az elsődleges, klasszikus módon filmnyelvi elemekként is számon tartott elsődleges mozgási formáknak. Gyakran egy színész, de sokszor annak is csak egy alkotóelemének mozgása tartalmaz jelentéstöbbletet. „A Nyolc és félben egy kalap, Az édes életben egy napszemüveg az a tárgy, melynek minden mozdulata és billenése önálló jelentéshordozó” – írja Bokor, és hoz még további érzékletes példákat. Ugyanezt teszi a tömeg filmképi tulajdonságaival (pl. Jancsó Szegénylegények) vagy a kamera mozgásával. Ez utóbbinak könnyen látható és érthető példája Sidney Lumet Tizenkét dühös ember című filmje, ahol az esküdtszéki szobába zárt férfiak erősen dialógközpontú történetének aggasztó monotonítását kell különböző kameramozgásokkal oldani.

Ilyen és ehhez hasonló gondolatmenetek vannak rendszerbe foglalva egy olyan kiadó könyvében, amelytől eddig hasonlót egyáltalán nem tapasztalhattunk. A nyolc évvel ezelőtt megalakult Atlantic Press Kiadó eddig inkább bulvár témában jelentette meg a könyveit, bár kétségtelen, hogy a jelenlegi alkotó, aki egyben a kiadó vezetője, már írt ugyanitt filmes témájú könyveket, bár azok sem filmelméleti munkák voltak (A siker neve Oscar, Hollywood magyar szemmel). A profilidegen mű megjelentetése azonban jó ötletnek bizonyult, az új kötetet sokan forgathatják örömmel.

Sergő Z. András

Sergő Z. András alapító, főszerkesztő-helyettes. Közép-Kelet-Európa, különösen a román újhullám, a délszláv és a magyar film követője. Kedvencei a dokuk, a kamaradarabok, sport- és valláspolitika. [email protected]

Hirdetés

Hirdetés