Papírfény

Tökéletes startvonal – Gelencsér Gábor: Magyar film 1.0

Megáll az idő (1982)

Gelencsér Gábor könyve, a Magyar film 1.0 pirosbetűs ünnep a pislákoló hazai filmes könyvkiadás életében.

Ha valaki egy ismeretlen új területtel szeretne megismerkedni, rögtön szembetalálja magát a „Hol is kezdjem?” kínzó kérdésével. A megfelelő kiindulópont megválasztása már csak azért is kulcsfontosságú, mert ha rossz helyről vágunk bele egy szerteágazó témába, könnyen elveszhetünk a részletekben és gyorsan elmehet a kedvünk a mélyebb kutakodástól. Különösen igaz ez egy olyan bonyolultabb esetben, mint a magyar film története, hisz egy bevezető könyvnek úgy kell markáns csapásirányokat felkínálnia, hogy ezekre felfűzve mindenképpen érintse a legfontosabb trendeket, alkotókat és műveket, miközben a laikus olvasó érdeklődését is felpiszkálja.

A Magyar film 1.0 pontosan ilyen kalauz, mely nemcsak remek összefoglaló és alapozó, de az előzetes tudástól függetlenül mindenkinek kínál izgalmas felfedezéseket.

Gelencsér Gábor nemcsak a magyar filmtörténet egyik legnagyobb ismerője, de remek stílusban író egyetemi tanár is, akinek számtalan kiváló szövegével találkozhatott már a vonatkozó szakirodalmat követő olvasó. A most megjelent kötet célkitűzése egyszerre bonyolultabb és egyszerűbb, mint a korábbi műveké, hisz a hazai filmgyártás közel százhúsz évét úgy kívánja áttekinteni, hogy az alapvető tudnivalók mellett elsősorban kedvcsinálóként működjön. Gelencsér nagy bravúrja, hogy ezt a két feladatot könnyedén össze tudja egyeztetni és úgy képes kellő szakmai mélységben vázolni a magyar film fejlődéstörténetét, hogy közben végig világos, jól követhető, olvasmányos marad.

A cím után szereplő 1.0 nemcsak arra utal, hogy alapozó munkával van dolgunk, de arra is, hogy a könyv tudatosan reflektál a megváltozó olvasási szokásokra és elsősorban az internetes szövegeken szocializálódott generációkat szeretné megnyerni magának. Gelencsér remek arányérzékkel tagolja az egyes fejezeteket, színekkel is megjelölve a főbb korszakokat, de az érintett témaköröket is.

A szellős, jól áttekinthető, gazdagon illusztrált könyv így nem csak követhető és tetszetős, de nem riasztja el a tömény betűzuhatagtól irtózó olvasókat sem.

A kötetet tehát nem feltétlenül kell az elejétől a végéig olvasni, hisz az adott időszak alapvető tendenciái után afféle keretes írásokként elválasztva, eltérő betűtípusokkal és képekkel jól elhatárolva tárgyalja a legjellegzetesebb vonatkozásokat. Így sikerül például egy fejezetben bemutatni a némafilmes stílusok okait és következményeit, a mozgókép korai fogadtatását, Korda Sándor és Kertész Mihály alakját, illetve az első magyarországi mozikat.

Ez a fajta építkezés már csak azért is nagyon szerencsés, mert Gelencsér ezzel szinte észrevétlenül mutat be olyan megkerülhetetlen alapfogalmakat és elemzési módszereket, melyek nélkülözhetetlenek a filmről való mélyebb gondolkodáshoz. A kezdeteket tárgyaló fejezetben például a filmes elbeszélésmód és a társadalmi-technikai háttér összefüggő kérdései szervesen illeszkednek a mozi születését és fejlődését bemutató szövegbe, ahogy a montázs szerepének a tisztázása is természetesen adódik az előzményekből. Az olyan komplexebb kérdések is könnyedén követhetőek, mint a hangosfilm és a statikusabb, sematikusabb műfaji filmek előretörése közötti összefüggések, vagy az uralkodó politikai-hatalmi viszonyok és az aktuális alkotói megközelítések mozgásai.

Eszkimó asszony fázik (1983)

Igaz, a magyar újhullámot és a hetvenes-nyolcvanas éveket a könyv már egy fokkal bonyolultabban vizsgálja, de egyrészt ezek Gelencsér fő kutatási területei, másrészt ezek a honi filmgyártás legösszetettebb időszakai is. A jól strukturált, tiszta fogalmazásmód itt sem hagyja cserben a szerzőt, a bölcsen használt lábjegyzetelés, illetve a könyv végén szereplő, tényleg minden igényt kielégítő forráslista pedig megmutatja azokat az utakat, amerre tovább lehet indulni, ha valaki szeretne jobban megismerkedni egy adott témával, életművel vagy terjedelmi kényszerűségből kimaradt részterülettel.

Akárhonnan futunk is neki, a Magyar film 1.0 pirosbetűs ünnep a pislákoló hazai filmes könyvkiadás életében. Akár csak még ismerkedünk a magyar film történetével, akár haladók vagyunk, Gelencsér könyvét érdemes nem túl magasra tenni a polcon, hisz sokszor le fogjuk kapni, ha megbízható iránytűre vagy egy pontos összefoglalóra van szükségünk.

 

Gelencsér Gábor: Magyar film 1.0

Holnap Kiadó, 2017

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com