Magazin Papírfény

Vérkereskedők – John le Carré: Single & Single

Single & SingleA Single & Single a kilencvenes évek vadkapitalizmusát, a globalizáció árnyoldalait és egy elveszett lélek útkeresését mutatja be – a körkép máig elevennek hat, az üzenet csak tovább erősödött. 

John le Carré történetei vagy a hidegháború tragikusan nevetséges kémvilágában játszódnak, vagy a jelenünk (közelmúltunk) átrendeződött erőviszonyai közt sodródó üzletemberek túlélési kísérleteiről, a játszmákba belekeveredő kisemberek vergődéséről és a hatóságok küzdelmeiről adnak riasztóan pontos képet. A Single & Single az utóbbi csoportba tartozik: a cím egy elegáns londoni ügyvédi irodát jelöl, melynek kapzsi vezetője a Szovjetunió felbomlásának hajnalán túl veszélyes „üzletembereket” választ partnernek, túl sötét ügyekbe keveredik, miközben tévesen abban bízik, ő a macska és az orosz-grúz maffiózók az egerek. Tiger Single végzetesen hibás döntései ráadásul nemcsak saját magát sodorják veszélybe, hanem fiát, Olivert is. Így a Single & Single valódi főszereplője a teszetosza, örök atyai elnyomásban élő Oliver, aki akarata ellenére válik hőssé – pedig ebben a világban nincsenek is hősök.

Véleményed van a cikkről vagy a filmről? Írd meg nekünk kommentben!

A szerző ezúttal is a bevált receptet követi: a sokkoló nyitójelenet után több szálon fut a cselekmény, melyek hosszú kanyargás után keresztezik egymást, az olvasónak pedig nem sok fogódzója van. Önreflexív módon az egyik szereplő is ezt fejtegeti: „Elszigetelt események. De bizonyos szemszögből nézve nem is annyira elszigeteltek. Túl sok kérdés, túl kevés válasz. Túl sok véletlen, ami végső soron nem is lehet véletlen…” (242.) Végeredményben a kirajzolódó képlet nem olyan bonyolult, a tálalás viszont azzá teszi. A sok nyitott kérdésre lassan kapjuk meg a válaszokat: a regény legváratlanabb megoldása a középre betoldott hatvan oldalas flashback, ami választóvonalként működik – ez ad magyarázatot az addig érthetetlen alaphelyzetre, így megkezdődhet a megoldása, ami jórészt Oliverre hárul. Azaz a le Carrétól elvárt egyszerre komótos, egyszerre sodró lendületű történetvezetés itt is érvényesül.

single„Tagadd meg atyád” – mondhatnánk Olivernek, a parancs mégis lehetetlen. Tigert hol szoborszerű, felszínes és megközelíthetetlen alaknak, igazi rossz apának, hol esendő öregembernek látjuk – mivel csak Oliver szemén keresztül ismerjük meg őt, ambivalens kapcsolatuk miatt a róla alkotott kép is ellentmondásos. De mégsem ő, hanem Oliver a regény legösszetettebb alakja: tisztában van vele, hogy apja nem tisztességes, szenved a szereptől, amit rákényszerített (inkább lufihajtogató bohócként szeretne élni, mint öltönyös ügyvédkirályfiként), miközben féltő gonddal ragaszkodik hozzá. A romlott világban sodródó tékozló fiút végső soron a tettei jellemzik – ezek az apai elvárások, az alapvető erkölcsösség és a mocsokkal küzdő naiv derűlátás harcából fejlődnek ki. Oliver néha szégyenletesen gyenge, máskor erejét felülmúlóan bátor – tehát nagyon emberi figura. Az ő egyéniségének kibontakozása, pszichológiai jellemrajza legalább olyan érdekes a regényben, mint az akció – a pénzmosásba, nemzetközi vér- és drogkereskedelembe, bonyolult hierarchiájú családi üzelmekbe keveredő Single-ház története elválaszthatatlan Oliver Single útkeresésétől.

Az aprólékosan kidolgozott történet mellett a Single & Single nyelvileg is figyelemre méltó: radikálisan eltér a két idősík elbeszélésmódja. Oliver múltját folyamatos jelen időben írja meg le Carré, lázálomszerű vízióvá alakítva az egyre bűnösebb viszonyokba, ügyletekbe sodródó fiú történetét, míg a regény jelenét hagyományosan, múlt idejű igealakok használatával meséli el – az új fordításban szépen érvényesül a két eltérő stílus. Ez a mesterfogás ismét megerősíti, hogy le Carré művészete messze meghaladja a ponyva színvonalát – a Single & Single meggyőző példa arra, hogy lehet egy kortárs mű egyszerre izgalmas és igényes.

Gyöngyösi Lilla

Gyöngyösi Lilla az ELTE irodalom- és kultúratudomány szakán végzett. Specializációja a szerzői film, a western és az intermedialitás, mániája az önreflexió. Újságíróként és marketingesként dolgozik. A Filmtekercs.hu főszerkesztője.
gyongyosililla@filmtekercs.hu

Podcast

Hirdetés

Hirdetés