Papírfény

A korszellem anatómiája – Király Jenő: A mai film szimbolikája

pasolini oidipusz kiraly edipo re1

Lehetetlen lenne felsorolni, mi mindent köszönhetünk a filmtudomány tavaly elhunyt mesterének, a Balázs Béla- és Hauser Arnold-díjas Király Jenőnek. Utolsó kötetének A mai film szimbolikája címet adta, és egy olyan epikus tudományos tárházat hagyott a vaskos könyvbe sűrítve, amelyben részben longitudinális, de főként vertikális metszetét láthatjuk az elmúlt évek eszmei fejlődésének a filmek szemszögéből.

Az elemzés leginkább azt kívánja bemutatni, hogy a filmművészet olyan érzékeny társadalomkritikai eszköz, amely sokszor már a pontos megfogalmazása előtt képes felismerhetővé tenni egy-egy problémát. Talán saját kútfőből nem lennénk képesek ennyire mély és összetett következtetésekre, de Király gondolat-szikéje pontos és finom mozdulatokkal tárja elénk a korszellem anatómiáját. Elemzése nyomán a filmtörténet sokszor egy kollektív álomnak tűnik, amellyel szociális problémáinkat, egyéni és kollektív lelki traumáinkat igyekszünk feldolgozni. A film nála azonban nemcsak az emberi lélek tükre, hanem sokszor politikai eszköz is. Az ideológiai üzenet filmbe tuszkolása pedig sokszor a művészi szándék rovására is megy.

Már A mai film szimbolikája végén található tizenkét oldalas filmográfia is mutatja, milyen hatalmas mennyiségű tudás halmozódik fel benne. A kötetet nem kell feltétlenül elejétől a végéig olvasni, hiszen minden fejezet önmagában is egy kerek, alaposan kivesézett gondolatmenet. Amellett, hogy az elmúlt száz év legfontosabb filmjeinek tárháza, a posztmodern kor(vagy kór)képe is. Mint olyan, természetesen sok szempontból vitatható. Bár Király törekszik az univerzálisabb, archetipikus elemzés megközelítéséhez, nézőpontja mégis velejéig közép-európai. Ödipusz és a proletárdiktatúra összehasonlítása az Anti-Ödipusz és Anti-Antigoné című fejezetben a helyi hagyományokkal rendelkező kutatónak egyéni, de nagyon is jól alátámasztott argumentációja. Nem feltétlenül szükséges egyetérteni vele, azonban gondolatébresztő, és

arra hívja az olvasót, hogy tegyen egy lépést hátra, és próbálja meg az összképet látni.

Bár tőlem távol áll a Királyra jellemző erősen freudiánus megközelítés – ami leginkább A mozi mint ópiumbarlang című fejezetben bontakozott ki –, a fejtegetés így is izgalmas. A pszichoanalízis markáns kifejezései (szadizmus, libidó, mazochizmus stb.) nem a megszokott polkorrekt hozzáállást képviselik, amihez egy mai rendszeres kritikaolvasó szokott. A mai film szimbolikája véleményem szerint minden komoly filmkedvelő polcára elkél. Hiszen kiemel bennünket a megszokott szakzsargonból, és a filozófia, az irodalom- és kultúratudományok és a pszichológia összetett elméleteivel mélyebb rétegeket ér el. Feltárul az olvasó előtt egy világ, ahol a filmek már nem csak szórakoztatásra vagy egy sör melletti vitára valók. Egy magasabb, emberek felett és között húzódó nagy narratíva részei, amelynek a mintázatát csak olyan hatalmas tudással rendelkező emberek tudják elénk vetíteni, mint Király Jenő.

A kötet tehát nem csak a filmekről szól. A filmek itt szimbólumok, amelyeket olvasva Király egy mélyen korrupt és a velejéig esendő ember képét rajzolja elénk, akit a posztmondern ideológiai instabilitás és a fogyasztói társadalom állandó nyomása traumatizál. Ezen traumák feldolgozása és problematizálására szolgál a művészet, amely sokszor tudatosan, de legtöbbször tudattalanul is többet mond el szimpla narratívánál. A lélekhez beszél.

 

Király Jenő: A mai film szimbolikája 

Eszmélet Alapítvány, 2017

Márki Zsófia

Márki Zsófia a PPKE irodalomtudományi doktori iskola hallgatója, kutatási területe az adaptáció-elmélet, ami kiterjed irodalomra, filmekre és mítoszokra is. Kedveli az animációs filmeket, a sci-fi és fantasy zsáner is közel áll hozzá, valamint az obskúrus, kísérleti művek mind a vizuális művészetekben, mind a zene területén.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com