Sorozat

Mi Atyánk, ki vagy a Pokolban – Méltóság

Chilében Leo Ramirez szövetségi államügyészt bízzák meg a vidéki birtokon működő kétes hírű, ám mindaddig érinthetetlen szervezet felszámolásával. A Méltóság (Dignity) a fiatal államügyész kilátástalannak tűnő küzdelméről, a régi és új erők összecsapásáról szól. A valódi eseményeken alapuló történet a Pinochet diktatúra félelmetes világába visz el.

A chilei főváros közelében, Passasban még az 1990-es évek végén is működött az egykori náci katona, Paul Schafer (Götz Otto) által 1961-ben alapított Colonia Dignidad. A hatalmas birtokon német fennhatóság alatt működő szervezetet a II. világháború után Chilébe emigrált német tisztek alapították és működtették, és a környező kis faluból begyűjtött, itt nevelkedő gyerekek is német állampolgárságot nyertek. A birtokon évtizedeken át látszólag hétköznapi élet folyt, a szüleik által örökbe adott falusi gyerekek virágzó gazdaságot működtettek, és itt alakították ki a környék legmodernebb kórházát. A szegény vidék megmentőjeként számon tartott intézményt és vezetőjét osztatlan közmegbecsülés övezte, pedig a Colonia Dignidad valódi jellegét tekintve sokkal inkább szolgált annak bizonyítékául, hogy

a Pokol a földön is jelen van, és Paul Schafer ennek földi helytartója.

A Schafer irányítása alatt – állam az államban – működő Colonia Dignidad valójában Pinochet tábornok véres diktatúrájának fedőszervezeteként évtizedeken át kínzott meg és ölt embereket, majd eltüntette őket a birtokon nyomtalanul. 1997-ben a Pinochet bukását követő új kormány szövetségi főállamügyésze a fiatal Leo Ramirez (Marcel Rodriguez) államügyészt bízta meg a szervezet felszámolásával, és Paul Schafer és bűntársa, dr. Hausmann bíróság elé állításával. S hogy miért is éppen a tehetséges, de koránál fogva tapasztalatlan Ramirezt bízták meg ezzel a feladattal, s neki mit sikerült elérnie a mindaddig érinthetetlen szervezet felszámolásában –, nos erről szól a nyolcrészes sorozat.

Műfaját tekintve a Méltóság társadalmi-politikai dráma, izgalmas thriller köntösbe bújtatva, ám az események sorjázásával kiderül, hogy még egy titokzatos családi dráma is meghúzódik a háttérben. A fordulatokban bővelkedő események húsz évnyi eltéréssel két idősíkon futnak, így valamennyi epizód egy 1977-ben játszódó jelenettel indít, majd ugyanazon szereplőkkel 1997-ben áttűnik a jelenbe, és ez a váltakozó időtechnika teszi különösen érdekessé a sorozatot mind a történések, mind pedig a szereplők sorsának alakulása szempontjából. Míg a múltbéli jelenetek bepillantást engednek a szervezet korábbi működésébe, és fokozatosan feltárják az elmúlt évtizedek döbbenetes történéseit, addig a jelen eseményei – Leo Ramirez Passasba való érkeztétől – a múlt eltüntetéséről, az államügyészi vizsgálat totális akadályoztatásáról, a régi és új erők összecsapásáról szól. S a valódi eseményeken alapuló sorozat kérdésfelvetése éppen ez:

elég erős-e a Pinochet rezsim bukása után demokratikusan megválasztott új kormány képviselője

ahhoz, hogy érvényt szerezzen a legsötétebb erőkkel összefonódó szervezet és vezetője leleplezéséhez és törvény előtti elszámoltatásához?

Összetett szerkezete izgalmas ívet kölcsönöz a sorozatnak: a Méltóság első négy epizódja az új erők bátor szembeszállásáról, majd a legfelsőbb körökből érkezett utasításra a meghátrálásról és feladásról–, míg a sorozat második része az ezzel a döntéssel szembehelyezkedő Leo Ramirez személyes helytállásáról szól. A vizsgálat során az emlékezés épp oly fontos szerepet játszik, mint a felejtés. Annak idején a Colonia Dignidadban a szörnyű események felejtése jelenthette a túlélést, melyre olykor még elektrosokkal is rásegítettek, nyomozása során viszont az államügyész épp az ott élők emlékezetére alapozhatná a vádat.

Emlékezés és felejtés dinamikája így mindvégig mozgatója az események alakulásának, és sokáig nem az emlékezés áll nyerésre.

A Méltóság varázsmesét idéző történetként is felfogható, ahol a legkisebb fiú elindul a sötétség birodalmába igazságot szolgáltatni, útközben segítője akad Paméla, a helybéli rendőrnő személyében. Ketten együtt számos akadállyal megküzdenek, veszteségeik is támadnak, de végül sikerül elérniük azt, amire szövetkeztek. És a siker még a vártnál is teljesebb, mert maga a történet is bonyolultabb. Leo Ramirez kitartó nyomozása során kiderül, hogy a felszámolásra ítéltetett Colonia Dignidad világa még annál is sötétebb és félelmetesebb, mint amilyennek elsőre tűnt, mivel a Pinochet-diktatúrát kiszolgáló, bukolikus mázba csomagolt erőszakszervezet titkos tevékenysége egészen napjainkig elér.

A rendező, Julio Jorquera érdemeként a Méltóság egymást követő epizódjai jó ütemben, izgalmasan adagolják az eseményeket és számos váratlan fordulat és nem várt csavar időben lendíti előre mindig a cselekményt. A sorozat élvezhetőségét elősegíti a Colonia borzongatóan félelmetes atmoszférájának átélhetősége, és emellett még az ott élők bonyolult kapcsolatrendszerének kimunkált ábrázolása is. A Colonia hermetikus elzártságában élő, szigorú katolikus szellemben nevelt gyermekei számára nem létezett a külvilág és Paul Schafer e rideg zárványvilágban menny és pokol dichotómiára alapozta a nevelésüket, pokollal kárhoztatva a legkisebb kihágást is. Filmművészi ábrázolások egyik kisiklása, hogy számos alkotásban a nácizmust egybemossák a szexuális aberrációval. A kettő pedig nem feltétlenül jár együtt, és számos náci vezető szexuális eltévelyedés nélkül is igazi szörnyeteg volt.

Ám az igaz történeten alapuló Colonia Dignidadban ez valóban megtörtént.

A sorozat egyik erőssége épp az „Atya”, Paul Schafer taszító, ám rendkívül bonyolult karakterének kidolgozottsága. Schafer olyan furmányosan rontotta meg a gyerekeket, hogy azok még Stockholm-szindrómában is szenvedtek. De ugyanilyen kidolgozott a fiatal államügyész, Leo Ramirez alakja is, akit halált megvető nyomozása tesz képessé önmaga valódi identitásának megtalálására, és emberi méltóságának visszaszerzésére. Bármennyire is nyomasztó atmoszférájú a sorozat, azok számára, akik vonzódnak az izgalmas társadalmi drámákhoz, és emellett a történelembe vetett emberi sorsok is érdeklik, kihagyhatatlan sorozat a Méltóság.

A Méltóság (Dignity) sorozat a HBO GO oldalán tekinthető meg.

Argejó Éva

Argejó Éva szociológiát és filozófiát tanult az ELTE-n, a Magyar Televízió kulturális műsorának (Múzsa) szerkesztője volt, jelenleg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának munkatársa. Specializációja a társadalmi dráma, a sci-fi, a fantasy és a thriller.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com